< <
4 / total: 7
Miracles of the Qur'an - Harun Yahya

ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอาน

 ข้อมูลอนาคตที่ปรากฏในกุรอาน

PART TWO: THE INFORMATION GIVEN ABOUT THE FUTURE IN THE QUR'AN 

ความนำ

INTRODUCTION  

ความมหัศจรรย์อีกด้านหนึ่งของอัลกุรอาน คือการกล่าวล่วงหน้าถึงเหตุการณ์สำคัญๆต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น ในซูเราะฮ์ อัลฟัตฮ์ อายะฮ์ที่ 27 ที่ได้ให้ความมั่นใจแก่ผู้ศรัทธาว่าพวกเขาจะได้ยึดครองนครมักกะห์ ซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มผู้ปฏิเสธอิสลาม

 

“โดยแน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงทำให้ความฝันนั้นสมจริงแก่รอซู้ลของพระองค์ ด้วยความจริงแน่นอน

พวกเจ้าจะได้เข้าสู่มัสยิดฮะรอม อย่างปลอดภัยหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ โดย (บางคน)

โกนผมของพวกเจ้า และ (อีกบางคน) ตัดผม พวกเจ้าอย่าได้หวาดกลัว เพราะอัลลอฮ์ทรงรอบรู้

สิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงกำหนดชัยชนะอื่นจากนั้น ซึ่งชัยชนะอันใกล้นี้

(อัลกุรอาน 48:27)

 

หากเราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจะพบว่า อายะฮ์ดังกล่าวได้ประกาศถึงชัยชนะที่จะเกิดขึ้นก่อนชัยชนะที่มักกะห์ นั่นก็คือการที่บรรดาผู้ศรัทธาสามารถเข้ายึด ป้อมไคเบอร์ ที่ชาวยิวครอบครองอยู่ และหลังจากนั้นจึงเข้ายึดครองมักกะห์

การประกาศถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นนี้เป็นหนึ่งในความรอบรู้ทั้งปวงที่มีอยู่ในอัลกุรอาน สิ่งนี้เป็นหลักฐานยืนยันได้อีกว่า อัลกุรอานนั้นเป็นวจนะของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ผู้ทรงรอบรู้ทุกประการ ความพ่ายแพ้ของอาณาจักรไบเซนไทน์ก็เป็นเหตุการณ์ในอนาคตอีกเหตุการณ์หนึ่งที่กล่าวไว้พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่มีมนุษย์คนใดในสมัยนั้นจะเข้าใจได้ ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นี้คือ ข้อกล่าวที่ว่า ชาวโรมันจะปราชัยในดินแดนที่ต่ำที่สุดของโลก ซึ่งจะได้กล่าวถึงอย่างละเอียดในบทต่อไป สิ่งที่น่าสนใจก็คือ คำว่า “ดินแดนที่ต่ำที่สุด” ถูกเน้นเป็นพิเศษในอายะฮ์ที่จะกล่าวถึงนี้ ด้วยเทคโนโลยีและความรู้ในสมัยนั้น ไม่มีทางที่จะสามารถวัดและกำหนดได้ว่า ที่ใดคือ ดินแดนที่ต่ำที่สุดของโลก นี่คือดำรัสของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)  ผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง

 

ทะเลเดดซี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวไบเซนไทน์ปราชัยแก่ชาวเปอร์เซีย ด้านบนเป็นภาพถ่ายดาวเทียมในบริเวณที่กล่าวว่าเป็น ทะเลสาบแห่งลูต ดินแดนที่ต่ำที่สุดของโลก ซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 395 เมตร

ชัยชนะของชาวไบเซนไทน์

The Victory of Byzantium

 

เราจะพบความมหัศจรรย์อีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตในอัลกุรอาน ได้ในซูเราะฮ์อัรรูม อายะฮ์ที่ 1-4 ซึ่งได้กล่าวถึง อาณาจักรไบเซนไทน์ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของบริเวณที่จะกลายเป็นอาณาจักรโรมันหลังจากนั้น อายะฮ์นี้กล่าวถึงอาณาจักรไบเซนไทน์ ที่ต้องพบกับความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง แต่พวกเขาก็จะกลับมาพบกับชัยชนะได้ใหม่ไม่นานหลังจากนั้น

 

ซูเราะฮ์ อัรรูม

“อะลิฟ ลาม มีม พวกโรมันถูกพิชิตแล้ว ในดินแดนอันใกล้นี้

แต่หลังจากการปราชัยของพวกเขาแล้วพวกเขาจะได้รับชัยชนะ ในเวลาไม่กี่ปีต่อมา

พระบัญชาเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ ทั้งก่อนและหลัง (ชัยชนะ) และวันนั้นบรรดาผู้ศรัทธาจะดีใจ”

(อัลกุรอาน 30:1-4)

 

 

 

 

หมายเหตุ

อัลกุรอานฉบับ ภาษาไทย แปลว่า “...ดินแดนอันใกล้นี้ ... แต่ความหมายในบทนี้ จึงน่าจะหมายถึง “ดินแดนต่ำสุ

ทั้งนี้ความหมายของคำว่า คำว่า ادنا - ในพจนานุกรม อาหรับ -ไทย แปลว่า ใกล้

แต่ในพจนานุกรม อาหรับ -มลายู ยังแปลได้ว่า yang lebih hina ซึ่งหมายถึง ที่ซึ่งต่ำกว่า


อายะฮ์นี้ได้ถูกประทานมาในราวปีค.ศ. 620 เกือบ 7 ปี หลังจากที่ชาวคริสเตียนไบเซนไทน์พ่ายแพ้ยับเยิน ต่อชาวเปอร์เซีย ผู้บูชาเทวรูป อายะฮ์นี้ได้กล่าวถึงชัยชนะของชาวไบเซนไทน์ ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า ซึ่งในขณะนั้น ชาวไบเซนไทน์กำลังทุกข์ยากจากความสูญเสียอย่างหนัก จนดูเกือบจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ การกลับมาชนะอีกครั้งจึงเป็นเรื่องเหนือความคาดหมาย นอกเหนือจากชาวเปอร์เซียแล้ว ชาวเอวาร์ ชาวสลาฟ และชาวลอมบาร์ ก็กำลังคุกคามอาณาจักรไบเซนไทน์อยู่เช่นเดียวกัน พวกเอวาร์ได้เข้ามาประชิดกำแพงเมืองคอนสแตนตินโนเปิล จักรพรรดิเฮราคลิอุสแห่งอาณาจักรไบเซนไทน์ ได้มีพระบัญชาให้นำทองคำและเงินในโบสถ์ไปหลอมเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในสงคราม ในยามขัดสนนี้ แม้กระทั่งรูปปั้นสัมฤทธิ์ก็ถูกนำไปหลอมเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้ปกครองเขตหลายคนต่างก็แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อจักรพรรดิเฮราคลิอุส ทำให้อาณาจักรเสี่ยงต่อการล่มสลาย ดินแดนเมโสโปเตเมีย ซิลิเซีย ซีเรีย ปาเลสไตน์ อียิปต์ และอาร์เมเนีย ซึ่งเคยเป็นของอาณาจักรไบเซนไทน์ ก็ถูกรุกรานโดยชาวเปอร์เซีย ผู้บูชาเทวรูป 20

กล่าวอย่างง่ายๆว่า ในขณะนั้นทุกคนต่างก็คาดว่าอาณาจักรไบเซนไทน์คงถึงการล่มสลาย แต่ ณ เวลานั้นเองที่อายะฮ์แรกของซูเราะฮ์อัรรูม ได้ประทานลงมาว่า อาณาจักรไบเซนไทน์จะได้รับชัยชนะในเวลาไม่นานหลังจากนั้น ชัยชนะครั้งนี้ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ จนชาวอาหรับผู้ไม่ศรัทธาทั้งหลายต่างก็เย้ยหยันข้อความในอายะฮ์นี้ พวกเขาคิดว่าชัยชนะที่กล่าวไว้ในกุรอานนี้ไม่มีทางเป็นไปได้

หลังจากที่อายะฮ์แรกของซูเราะฮ์ อัรรูม นี้ ได้ถูกประทานลงมาเป็นเวลา 7 ปี ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 627 การรบพุ่งระหว่างชาวไบเซนไทน์ และชาวเปอร์เซีย เกิดขึ้นที่นิเนเวห์ ในครั้งนี้เองที่ชาวไบเซนไทน์ มีชัยชนะเหนือชาวเปอร์เซียอย่างเหนือความคาดหมาย อีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้น ชาวเปอร์เซียก็จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับชาวไบเซนไทน์ โดยจำยอมที่จะคืนดินแดนที่ยึดครองไปทั้งหมดให้แก่อาณาจักรไบเซนไทน์ 21

ในที่สุด “ชัยชนะของชาวโรมัน” ที่ประกาศไว้ในอัลกุรอาน โดยพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจริงอย่างน่าอัศจรรย์

สิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือคำกล่าวที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์ ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้ได้ในสมัยนั้น

ในอายะฮ์ที่ 3 ของซูเราะฮ์อัรรูม นี้ กล่าวว่า ชาวโรมันจะปราชัยในดินแดนที่ต่ำที่สุดบนพื้นโลก คำในภาษาอาหรับ ที่ว่า “อัดนัลอัรด” หลายคนได้ให้ความหมายว่าเป็น “ดินแดนอันใกล้” ซึ่งไม่ใช่ความหมายตามตัวอักษรของคำดังกล่าว หากแต่เป็นความหมายเชิงอุปมา คำว่า “อัดน่า” มีรากศัพท์ มาจากคำว่า “ดีนี่” ซึ่งหมายถึง ต่ำ และคำว่า “อัรด” หมายถึงโลก ดังนั้น ค่ำว่า “อัดนัลอัรด” จึงหมายถึงดินแดนที่ต่ำที่สุดของโลก

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือ ในช่วงวิกฤตของสงครามระหว่างอาณาจักรไบเซนไทน์กับเปอร์เซีย เมื่ออาณาจักรไบเซนไทน์ประสบความปราชัยและต้องเสียเมืองเยรูซาเล็มบนดินแดนที่ต่ำที่สุดของโลก ดินแดนแห่งนั้นคือบริเวณทะเลเดดซี ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของดินแดนของประเทศ ซีเรีย ปาเลสไตน์ และจอร์แดน บริเวณ “เดดซี” แห่งนี้ อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 395 เมตร จึงเป็นดินแดนที่ต่ำที่สุดบนพื้นโลก

จากข้อมูลดังกล่าว อาณาจักรไบเซนไทน์ ประสบความปราชัยบนดินแดนที่ต่ำที่สุดบนพื้นโลก จริงดังที่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน

สิ่งทีน่าสนใจในข้อเท็จจริงเรื่องนี้คือ การวัดความลึกของบริเวณเดดซี จะสามารถทำได้โดยใช้เทคโนโลยีในสมัยใหม่เท่านั้น ก่อนหน้านี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีผู้ใดสามารถล่วงรู้ว่า ที่แห่งใดเป็นดินแดนที่ต่ำที่สุดบนพื้นโลก แต่ดินแดนดังกล่าวได้ถูกกล่าวไว้แล้วในอัลกุรอานว่าเป็นดินแดนที่ต่ำที่สุดบนโลก และนี่ก็เป็นหลักฐานอีกประการหนึ่งว่า อัลกุรอาน เป็นวจนะของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)

ด้านบนเป็นภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณทะเลเดดซี ซึ่งระดับความลึกสามารถวัดได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เท่านั้น การวัดดังกล่าวทำให้พบว่า เดดซี คือ “ดินแดนที่ต่ำที่สุดบนพื้นโลก”

 

 
 

    
4 / total 7
You can read Harun Yahya's book ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอาน online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top